Het bestemmingsplan

bestemmingsplan

Artikel 11 Groen (G)

Voor de in het plangebied aanwezige waardevolle bermen en de groenvoorzieningen, wordt de bestemming Groen (G) opgenomen. Het onderscheid met de groenvoorzieningen uit de bestemming Verkeer (zie hierna) is dat in deze bestemming de structurele groenvoorzieningen worden opgenomen. In deze bestemming is de uitwisseling van functies in het openbare gebied, bijvoorbeeld ten behoeve van parkeervoorzieningen, niet aan de orde. Naast het feitelijke groen zijn binnen deze bestemming ook speelvoorzieningen, voet- en fietspaden toegestaan. Voor de gronden die in gebruik zijn als weidegrond, is de aanduiding (wei) opgenomen. Op deze gronden is het, met ontheffing en onder strikte voorwaarden, mogelijk een paardenbak ten behoeve van een aangrenzend woonperceel te realiseren.

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om indien besloten is tot verkoop van snippergroen de bestemming te kunnen wijzigen in een woon- of tuinbestemming. Een en ander zodat de gronden gebruikt kunnen worden ten behoeve van de woning. De wijzigingsbevoegdheid is derhalve niet bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen.

Artikel 17 Sport (S)

De sportvelden zijn bestemd voor Sport (S). Gebouwen zijn uitsluitend binnen de bouwvlakken toegestaan.

Een gedachte over “Het bestemmingsplan”

  1. Uit het vigerende bestemmingsplan 2009 met de daarbij behorende tekening blijkt dat in het helder groene gebied ( groen plus parkeerterrein) parkeren mede is toegestaan.
    In het lichtgroene gebied is alleen S ( sport) toegestaan.
    Hoe de gemeente komt tot het toestaan van Kofferbakmarkt op een Sportgebied is volstrekt onduidelijk.
    Hoe de gemeente het ziet om middels de Sportlaan naar het parkeerterrein te rijden is eveneens volstrekt onduidelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.