‘Filerijden’ door Bregtdorp

Uit Weekblad De Duinstreek – Woensdag 16 maart 2016

Sluipverkeer verstoort rust bewoners

Duinstreek-16-maart-2016
Duinstreek 16 maart 2016

SCHOORL – Wonen in hartje Schoorl waar groen en rust de boventoon voeren. Daarmee werden in de jaren 80 nieuwe bewoners naar Bregtdorp gelokt. Zo groen als het was, is hèt allang niet meer en sluipverkeer verstoort de rust van omwonenden. In het weekend is het volgens hen ‘filerijden’ over de smalle Huismansweg. Het grote aantal auto’s komt de bewoners de oren uit. Vertrouwen in de gemeente Bergen zijn zij al lang verloren.

Bewoners zijn verenigd in ‘Bregtdorp Houden Zo’. Deze stichting werd 25 jaar gele­den opgericht met als doel de rust in de wijk te bewaken.

Uitwijkplaats

Voorzitter Hans Hubbeling heeft onlangs 42 klachten ge­bundeld en bij het college van B en W ingediend. “Steeds meer mensen weten de gratis parkeerplekken bij het Groen Hart te vinden”, vertelt hij. “De Molenweg is eenrichtingsverkeer dus auto­mobilisten gebruiken de Huismansweg om bij de Voorweg te komen. Onze opritten fungeren ondertussen als uitwijkplaats voor tege­moetkomend verkeer.”

Vrachtverkeer

Sluipverkeer is een grote stoorzender, maar ook vracht­wagens zorgen voor overlast. De voertuigen voeren materi­alen voor nieuwbouw aan de J.A. Rädeckerweg af en aan. De smalle wegen van de; Huismansweg en de Rädec­kerweg zijn niet gemaakt voor het zware verkeer. Hap­pen uit het asfalt en omgere­den paaltjes zijn de stille ge­tuigen van grote banden die de bocht net niet hebben weten te maken. De stichting eist actie van de gemeente. “Het terrein aan de Molenweg mag helemaal niet gebruikt worden als parkeer­plaats. De bestemming is ‘groen en open’. Gemeente, gooi het hek dicht zodat auto­mobilisten bij Staatsbosbe­heer, aan de Duinvoetweg of de Sportlaan parkeren. Maar de gemeente doet niets. Het probleem wordt steeds voor­uit geschoven en ondertussen blijven automobilisten de erftoegangswegen in Bregtdorp gebruiken als ontsluitings­weg.” Wethouder Peter van Huisste­den laat weten dat onderzoek uitwijst dat de verkeersdruk in Bregtdorp niet groot ‘is. Toch gaat hij deze maand met bewoners om tafel en gaat op zoek naar een oplossing, zo belooft hij. “Het is een wens van het college dat de par­keerplekken aan de Molenweg blijven. Wellicht neemt de verkeersdruk in Brechtdorp af als het hek aan de Sportlaan open blijft staan. Over deze en andere opties gaan wij met alle partijen in over­leg.”

Sub-bestemming

Volgens een gemeentewoord­voerder heeft het gebied ‘Groene Hart’ de bestemming groen, met sub-bestemming parkeren. “Dus parkeren aan de Molenweg mag.” Bouw­verkeer moet door de aanne­mer van de juiste rijroute op de hoogte worden gesteld. “De gemeente heeft bij het begin van de Huismansweg een bord geplaatst met een verbod voor vrachtverkeer.” Hubbeling is het ondertussen zat en heeft alle hoop in de gemeente verloren. “Na 25 jaar ellende, gebeurt er na 26 jaar ook niets. Daarvan ben ik overtuigd.”

2 gedachten over “‘Filerijden’ door Bregtdorp”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.