De verkeerssituatie in onze woonomgeving

Betreft uw kenmerk: ########

Geachte heer ##########,

Vanmorgen ontving ik een brief van mevr. #########, waarin u wordt genoemd als contactpersoon.
Welnu, ik heb een vraag en een toevoeging bij de inhoud.

In de eerste alinea staat, dat een onderzoek is gedaan naar de verkeersafwikkeling in onze woonomgeving.
Het enige dat ik daar als bewoner van heb gemerkt, waren een aantal automatische tellers waarvan de slangen over de weg waren gespannen.
Het komt mij voor, dat het onderzoek dus is beperkt gebleven tot een automatische telling van de passerende auto’s.
Omdat het probleem in onze woonomgeving niet gaat over het gemiddelde aantal auto’s dat langs komt, vraag ik mij af of deze meetmethode geschikt is.
De verkeersdrukte is namelijk sterk geconcentreerd op piekmomenten en is ook niet beperkt tot auto’s.
Ik zal dat nader toelichten. 

 1. De piek in auto’s is in het weekend, met name op zondag door bezoekers van de kofferbakmarkt die een parkeerplaats zoeken. Dit verkeer bezorgt ons overlast. Ook omdat een deel van dit verkeer tegen de toegestane rijrichting in rijdt en daarmee ander verkeer dwingt uit te wijken op de daarvoor te smalle Huismansweg.
 2. Een deel van de overlast wordt veroorzaakt door zwaar verkeer, onder andere bouwverkeer, dat via de Huismansweg naar (de bouwkavels aan) de Rädeckerweg wil. De Huismansweg is niet breed genoeg voor tegenliggers van dit zware verkeer om te passeren. Fietsers komen in problemen, auto’s moeten achteruit rijden of uitwijken op plaatsen waar dat niet goed kan.
 3. De piek in ander verkeer (fietsende ouders en kinderen) is er op werkdagen rondom de begin- en eindtijden van de Teun de Jagerschool aan de Molenweg en bij het heen en weer fietsen van klassen naar de gymzaal aan de Bovenweg. Weliswaar voor ons als bewoners geen probleem maar hoewel de drukte van autoverkeer op die tijden meestal best meevalt, ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties voor de kinderen.

Ik verwacht u hiermee nader te hebben geïnformeerd over de verkeerssituatie in onze woonomgeving en ga er van uit dat daar rekening mee zal worden gehouden bij het samenstellen van het betreffende raadsvoorstel.

Met vriendelijke groet,

# # ##########

########### ##
#### ## #########

2 gedachten over “De verkeerssituatie in onze woonomgeving”

 1. Ik krijg de indruk dat de nadruk ligt op de Huismansweg en de Molenweg. De Radeckerweg heeft zeker niet minder overlast van de filerijders en de (fout)parkeerders. Heen, kijken voor een lege plek, terug als deze er niet is. Doodlopend straatje in, doolopend straatje uit. Nog een rondje, want je weet maar nooit. En ook door de week wordt het al erger.

  Punt 1: De enorme overlast is inderdaad in het weekend. Door de kofferbakmarkt, door (extra) evenementen georganiseerd door Staatsbosbeheer enz. De hele zondag is het heen en weer (Radeckerweg) rijden en parkeren waar het niet mag. De Radeckerweg is onderhand verandert in een groot parkeerterrein. Parkeren op vrije kavels is ook al ontdekt. Die worden momenteel op zondag als parkeerterrein gebruikt.

  Ook hier zijn de wegen smal zodat regelmatig de wegkant of onze opritten genomen worden. Borden worden gewoon genegeerd. En handhaven? Ja?

  Zo meten als beschreven heeft inderdaad geen zin.
  Dat de verkeersdruk hier niet groot is, is pertinent niet waar!

  Punt 2: Zwaar verkeer. Een deel van het zware verkeer zal m.i. blijven bestaan, omdat bestellingen van bewoners toch afgeleverd moeten worden, vervelend maar waar. Het zware verkeer (inderdaad niet fijn) voor de bouwkavels is -gelukkig- van tijdelijke aard. De kavels zijn bijna allemaal bebouwd.
  De grote ergernis en overlast zit in het verkeer van bezoek. Men zoekt een gratis parkeerplaats. De crux zit hem in het niet willen betalen voor parkeren.
  De Gemeente (zegt een gasvrij parkeerbeleid te hebben) en Staatsbosbeheer zouden zeker kunnen bijdragen aan dit probleem. Niet meer dan 12 euro per dag? Dat is niet gastvrij.
  Zij willen de parkeerinkomsten niet kwijt.

 2. De “oude” J.A. Rädeckerweg was een lommerrijke erftoegangsweg met een landelijk karakter. De “oude” J.A. Rädeckerweg was aan een opknapbeurt toe omdat het wegdek door het zware bouwverkeer stuk was gereden. Door de gemeente is de weg opgekapt en zijn tevens andere activiteiten uitgevoerd. Door alle bewoners van de “oude” J.A. Rädeckerweg en de bewonersvereniging “Schoorl-Centrum” is nadrukkelijk aangegeven dat men akkoord zou gaan met het vernieuwen van het wegdek mits het landelijke karakter behouden zou blijven. Daarom is door de gemeente ook afgezien van de aanleg van parkeerplaatsen met uitzondering van het veldje. De weg is verbreed en heeft de gemeente geen parkeerverbod op de weg en in de bermen geregeld met als resultaat hetgeen u in de bijlage: “parkeren Radeckerweg” kunt bewonderen. Voornoemde kunnen de bewoners van de “oude” J.A. Rädeckerweg en de bewonersvereniging niet accepteren en willen wij dat de gemeente gepaste maatregelen treft door het plaatsen van parkeerverbodsborden met bijgevoegde tekst “ook voor de bermen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.