Over Bregtdorp

Bregtdorp is een dorp in de gemeente Bergen, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Bregtdorp ligt tussen Catrijp en Schoorl. Het vormt samen met Catrijp al lang een soort van eenheid met Schoorl. Het is ontstaan doordat Schoorl groeide maar niet voldoende ruimte had. Zo breidde het bewoonde gebied steeds meer uit naar Groet. Maar de echte verweving met Schoorl vond eind twintigste eeuw en begin eenentwintigste eeuw. Daarvoor vormde het een eigen dorpskern.

In de duinen van Bregtdorp is het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer “Het Zandspoor” gelegen. Op de grens met Schoorl lag het interneringskamp Schoorl. Het kamp was in 1939 ingericht als legerkamp. In de Tweede Wereldoorlog werd het kamp door de Duitse bezetting gebruikt als internerings- en concentratiekamp. Eind 1941 werd het gesloten. Van de 649 joden die werden getransporteerd naar een ander concentratiekamp overleefden er slechts twee.

Eind jaren 90 van de 20e eeuw is door projectontwikkelaar Jan Ory het laatste groene deel in het hart van Bregtdorp bebouwd. Omwonenden pleegden hiertegen langdurig verzet. De plannen zijn aanzienlijk bijgesteld en uiteindelijk werd in 1997 de eerste paal geslagen voor een wijk met meer dan 50 villawoningen. Het nabijgelegen schooltje profiteerde flink van de jonge aanwas en moest een lokaal bijbouwen.

Een aantal van de nieuwe bewoners gesteund door bewoners van het nieuwe seniorencomplex de Sanderij verzetten zich daarna tegen verdere uitvoer van de geplande bebouwing. Ze procedeerden, langdurig en tot aan de Hoge Raad toe. Uiteindelijk wonnen gemeente en projectontwikkelaar, die zich gesteund wisten door de overgrote meerderheid van de overige bewoners, zodat in 2008 met de uitvoering van fase 2, waaronder een aantal sociale huurwoningen, gestart kon worden. In het voorjaar van 2009 werden de eerste huizen van de laatste fase opgeleverd. Wrang was dat een aantal gegadigde jonge gezinnen nu moesten afhaken, doordat ze vanwege de slepende affaire in financiële problemen waren gekomen en de lasten niet meer konden opbrengen.

Bron: /wiki/Bregtdorp