Alle berichten van Ruben

BBB wil openheid onderzoek

Bron: De Duinstreek, woensdag 11-04-2018

Bergen
Behoorlijk Bestuur Bergen NH heeft vragen aan het college gesteld over het onderzoek naar het doen en laten van topambtenaar Eric van Hout.

De Kersverse partij wil graag weten wat de inhoud is van de opdrachtverlening aan onderzoeksbureau Hoffman, inclusief de verbonden kosten. Ook wil de fractievoorzitter Koos Bruin een tijdlijn hebben van projecten waar de betrokken ambtenaar aan werkzaam is geweest, evenals van wethouders en burgemeester die aan die projecten kunnen worden gekoppeld. Tevens wil hij weten wanneer het college op de hoogte was van het handelen van de ambtenaar en waarom de huidige nieuwe gemeenteraad geen opdrachtgever is van het nu ingestelde onderzoek.

Het college van b&w laat onderzoek doen naar ambtenaar Eric van Hout nadat hij beschuldigd is van het aannemen van steekpenningen.

Juridische soap Teugelaan blijft doorgaan

Uit: De Duinstreek 11-04-2028
Bron: http://deduinstreek.nl/lokaal/juridische-soap-teugelaan-blijft-doorgaan-419125

DEN HAAG/SCHOORL
Het is langzamerhand een uiterst gecompliceerd dossier geworden waarbij zelfs over details aparte rechtszaken zijn gevoerd. De Raad van State mag nu als waarschijnlijk laatste instantie een einde maken aan de soap over de bebouwing op het stukje grond aan de Teugelaan 31 in Schoorl. Het begon met de handhavingsactie van de gemeente Bergen tegen bewoner Fred Vos die al lange tijd woonde in een verbouwde kippenschuur. Illegaal volgens de gemeente. Dus moest Vos er een einde aan maken. Vos sloeg terug toen bleek dat de gemeente een vergunning verleende voor zijn oude buurman Leguit voor het achteraf legaliseren van een verbouwing.  Lees verder Juridische soap Teugelaan blijft doorgaan

Wateroverlast sedert 1995

Ernstige wateroverlast te Schoorl

Sedert de nieuwbouw  in het plan Bregtdorp zijn er problemen met de waterhuishouding. De projectontwikkelaar van het plan heeft overleg gehad met de gemeente teneinde er zorg voor te dragen dat middels duinbeken/ duinrellen overtollig grond- en regenwater afgevoerd wordt  uit de duinen naar de polder c.q. het Noord-Hollands Kanaal. Daar is niets van terecht gekomen. Duinrellen zijn dicht gegooid danwel niet onderhouden zodat het Duinwater in de wijk Bregtdorp blijft.

Een van de “misbaksels” van de gemeente in deze wijk.

Ruben ” de onbezoldigd veldwachter”

Schade aan het bos

Uw veldwachter Ruben is weer op pad geweest in Bregtdorp. De gemeentelijke dienst ” Groen” heeft als een van haar taken het onderhoud van het onder architectuur aangelegde ” Nollenbos”. In de storm van 3 januari 2018 ( ruim 3 maanden geleden) zijn er enkele bomen omgewaaid. Welnu tot op heden is  men er nog niet aan toegekomen om de puinhopen op te ruimen.

Volgende week kom ik terug met een fotorapportage van de kuilen en gaten in het wegdek van Bregtdorp.