BBB wil openheid onderzoek

Bron: De Duinstreek, woensdag 11-04-2018

Bergen
Behoorlijk Bestuur Bergen NH heeft vragen aan het college gesteld over het onderzoek naar het doen en laten van topambtenaar Eric van Hout.

De Kersverse partij wil graag weten wat de inhoud is van de opdrachtverlening aan onderzoeksbureau Hoffman, inclusief de verbonden kosten. Ook wil de fractievoorzitter Koos Bruin een tijdlijn hebben van projecten waar de betrokken ambtenaar aan werkzaam is geweest, evenals van wethouders en burgemeester die aan die projecten kunnen worden gekoppeld. Tevens wil hij weten wanneer het college op de hoogte was van het handelen van de ambtenaar en waarom de huidige nieuwe gemeenteraad geen opdrachtgever is van het nu ingestelde onderzoek.

Het college van b&w laat onderzoek doen naar ambtenaar Eric van Hout nadat hij beschuldigd is van het aannemen van steekpenningen.

Juridische soap Teugelaan blijft doorgaan

Uit: De Duinstreek 11-04-2028
Bron: http://deduinstreek.nl/lokaal/juridische-soap-teugelaan-blijft-doorgaan-419125

DEN HAAG/SCHOORL
Het is langzamerhand een uiterst gecompliceerd dossier geworden waarbij zelfs over details aparte rechtszaken zijn gevoerd. De Raad van State mag nu als waarschijnlijk laatste instantie een einde maken aan de soap over de bebouwing op het stukje grond aan de Teugelaan 31 in Schoorl. Het begon met de handhavingsactie van de gemeente Bergen tegen bewoner Fred Vos die al lange tijd woonde in een verbouwde kippenschuur. Illegaal volgens de gemeente. Dus moest Vos er een einde aan maken. Vos sloeg terug toen bleek dat de gemeente een vergunning verleende voor zijn oude buurman Leguit voor het achteraf legaliseren van een verbouwing.  Lees verder Juridische soap Teugelaan blijft doorgaan

Ouders Teun de Jager-leerlingen bezorgd

De huidige parkeergelegenheid is alleen nog bereikbaar via de ingang pal voor de school. (Foto: Rodi Media / TL)

Uit: Bergens Nieuwsblad nr15/11-04-2018
Bron: http://www.rodi.nl/nieuws/1457569-ouders-teun-de-jager-leerlingen-bezorgd

SCHOORL – Veel ouders maken zich zorgen over de onveilige verkeersituatie die is ontstaan bij de openbare basisschool Teun de Jager. Een van de twee entrees van het parkeerveld langs de Molenweg is afgesloten. Daardoor is het parkeergebied alleen nog bereikbaar via de ingang pal voor de school. Maar dat is ook gelijk de uitgang, en de oversteekplek via het zebrapad. “Levensgevaarlijk!”, aldus verontruste ouders die op Facebook een oproep doen aan de gemeente Bergen. 

Ook Eric de Jager, de directeur van de school, is niet blij met deze situatie. Dit laat hij onder andere weten via een brief aan de ouders. “Ik heb mijn zorgen rondom de situatie aan de gemeente kenbaar gemaakt en roep alle ouders op om dit ook te doen.”
De gemeenteraad heeft besloten dat er betaalde parkeerplaatsen komen op het veld langs de Sportlaan. De jeu-de-boulesvereniging wordt verplaatst richting de Molenweg. De huidige gratis parkeergelegenheid voor de school wordt getransformeerd tot 32 betaalde parkeerplekken, bestemd voor de school, rijvereniging De Duinridders, ponyclub De Schildknapen en jeu-de-boulesvereniging Schoorl. De gemeente heeft alvast het toekomstige parkeerterrein afgezet met boomstammen. De tweede ingang wordt nog afgesloten.

Naast deze situatie ligt ook het plan klaar voor een kiss & ride strook ter hoogte van de molen. “In samenspraak met de MR heb ik de gemeente ook gevraagd om hiervan af te zien”, zegt De Jager. “De veiligheid wordt nog slechter door uit- en invoegend verkeer op een toch al smalle weg met veel fiets- en autoverkeer.”
De reactie van de gemeente is als volgt: “Met het afsluiten wordt uitvoering gegeven aan een motie van de raad. Reden is het sluipverkeer waar bewoners al jaren last van hebben. We hebben kennisgenomen van de klachten over de wijze van afsluiten afgelopen week. De gemeente houdt de situatie in de gaten en houdt contact met de school. We zullen deze week de suggesties bekijken die zijn gedaan om de situatie te optimaliseren.”

Wateroverlast sedert 1995

Ernstige wateroverlast te Schoorl

Sedert de nieuwbouw  in het plan Bregtdorp zijn er problemen met de waterhuishouding. De projectontwikkelaar van het plan heeft overleg gehad met de gemeente teneinde er zorg voor te dragen dat middels duinbeken/ duinrellen overtollig grond- en regenwater afgevoerd wordt  uit de duinen naar de polder c.q. het Noord-Hollands Kanaal. Daar is niets van terecht gekomen. Duinrellen zijn dicht gegooid danwel niet onderhouden zodat het Duinwater in de wijk Bregtdorp blijft.

Een van de “misbaksels” van de gemeente in deze wijk.

Ruben ” de onbezoldigd veldwachter”

Schade aan het bos

Uw veldwachter Ruben is weer op pad geweest in Bregtdorp. De gemeentelijke dienst ” Groen” heeft als een van haar taken het onderhoud van het onder architectuur aangelegde ” Nollenbos”. In de storm van 3 januari 2018 ( ruim 3 maanden geleden) zijn er enkele bomen omgewaaid. Welnu tot op heden is  men er nog niet aan toegekomen om de puinhopen op te ruimen.

Volgende week kom ik terug met een fotorapportage van de kuilen en gaten in het wegdek van Bregtdorp.

Kofferbakmarkt 8 april 2018

Afgelopen zondag 8 April 2018 was de eerste dag dat het parkeerterrein gesloten was en de kofferbakmarkt wederom in ere hersteld is.
Wat een feest voor alle omwonenden in Bregtdorp ( Huismansweg en Radeckerweg). Naast tientallen “foutparkeerders” was een onafgebroken stoet van teleurgestelde koffebakmarkt-bezoekers die hun auto niet kwijt konden. Maar de oplossing was er! De auto werd geparkeerd in de kinderrijke woonwijk.
De gemeente Bergen heeft wederom een dikke voldoende verdiend in miscommunicatie en slordigheid. Proficiat nieuw gekozen gemeente raadsleden. Ga zo voort.
Bregtdorp Houden Zo houdt u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.