Het bestemmingsplan

bestemmingsplan

Artikel 11 Groen (G)

Voor de in het plangebied aanwezige waardevolle bermen en de groenvoorzieningen, wordt de bestemming Groen (G) opgenomen. Het onderscheid met de groenvoorzieningen uit de bestemming Verkeer (zie hierna) is dat in deze bestemming de structurele groenvoorzieningen worden opgenomen. In deze bestemming is de uitwisseling van functies in het openbare gebied, bijvoorbeeld ten behoeve van parkeervoorzieningen, niet aan de orde. Naast het feitelijke groen zijn binnen deze bestemming ook speelvoorzieningen, voet- en fietspaden toegestaan. Voor de gronden die in gebruik zijn als weidegrond, is de aanduiding (wei) opgenomen. Op deze gronden is het, met ontheffing en onder strikte voorwaarden, mogelijk een paardenbak ten behoeve van een aangrenzend woonperceel te realiseren.

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om indien besloten is tot verkoop van snippergroen de bestemming te kunnen wijzigen in een woon- of tuinbestemming. Een en ander zodat de gronden gebruikt kunnen worden ten behoeve van de woning. De wijzigingsbevoegdheid is derhalve niet bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen.

Artikel 17 Sport (S)

De sportvelden zijn bestemd voor Sport (S). Gebouwen zijn uitsluitend binnen de bouwvlakken toegestaan.

Berichten van de gemeente

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Bergen Postbus 175
ALKMAAR

Schoorl, 15 Maart 2016

Betreft: Woonomgeving Bregtdorp;

Geacht College,

Hierbij doe ik u een kopie toekomen van het artikel in de laatste Duinstreek.

Het moge duidelijk zijn dat uw zienswijze ten aanzien van de Huismansweg ( ik citeer: “dat onderzoek uitwijst dat de verkeersdruk in Bregtdorp niet groot is”) getuigd van een visie welke niet conform de werkelijkheid is.
Het is een uitdaging aan het adres van de bewoners aan te tonen dat hiervan zeer wel degelijk sprake is. Uw college duikt weg achter een zogenaamde “Sub-Bestemming” welke zou spelen op het terrein aan de Molenweg. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u per ommegaande onze stichting op de hoogte te stellen van stukken waaruit blijkt dat er gelegaliseerd geparkeerd kan worden op de terreinen aan de Molenweg en dat er gelegaliseerd een uitweg is van dit terrein naar de Molenweg / Huismansweg. Het is jammer dat uw gemeente deze kwestie na 25 jaar zo hoog laat op lopen. Helaas het bekende spreekwoord: Wie de bal kaatst kan hem verwachten is hier zeker van toepassing.

Stichting Bregtdorp Houden Zo.

Bijlagen –  Gemeente Bergen:

1. Project Bregtdorp 2e fase 7 maart 2016
2. Ontvangstbevestiging  22 maart 2016
3. Woonomgeving Bregtdorp 6 april 2016
4. Klachtbehandeling  8 april 2016
5. Woonomgeving Bregtdorp  24 april 2016

‘Filerijden’ door Bregtdorp

Uit Weekblad De Duinstreek – Woensdag 16 maart 2016

Sluipverkeer verstoort rust bewoners

Duinstreek-16-maart-2016
Duinstreek 16 maart 2016

SCHOORL – Wonen in hartje Schoorl waar groen en rust de boventoon voeren. Daarmee werden in de jaren 80 nieuwe bewoners naar Bregtdorp gelokt. Zo groen als het was, is hèt allang niet meer en sluipverkeer verstoort de rust van omwonenden. In het weekend is het volgens hen ‘filerijden’ over de smalle Huismansweg. Het grote aantal auto’s komt de bewoners de oren uit. Vertrouwen in de gemeente Bergen zijn zij al lang verloren. Lees verder ‘Filerijden’ door Bregtdorp

Kofferbakmarkt Schoorl

‘We respecteren de regels’

Jan van Assem en Hans Sevenhuijsen zetten kofferbakmarkt in Schoorl weer op de kaart

Van: hondsbossche-events.nl

SCHOORL – Op het grote grasveld aan de Sportlaan kan vanaf zondag 3 april weer volop in tweedehands spullen gehandeld worden. Vanaf dan starten namelijk de kofferbakmarkten weer. Schoorlaars Jan van Assem en Hans Sevenhuijsen hebben het stokje overgenomen van Hein Folgers. “Het wordt een hele kluif”, lacht Van Assem. “We zijn wat gewend, maar dit is grootschaliger. Negen weken lang, elke zondag van ’s morgens vroeg tot in de namiddag zijn we aanwezig. We hebben er ontzettend veel zin in!” Lees verder Kofferbakmarkt Schoorl